Direkt efter att jag tagit lärarexamen 2001 började jag arbeta som lärare på Ringsbergskolan i Matematik och No för de lägre åldrarna. De nio åren på Ringsbergskolan var helt fantastiska och mycket tid gick till att fundera på hur undervisning och skolutveckling kan gå hand i hand. Av olika anledningar, slump och medvetna val så lämnade jag Ringsbergskolan för Linnéuniversitetet och jobbar idag som adjunkt och doktorand i matematikdidaktik.

Under åren på Ringsbergskolan jobbade jag tätt tillsammans med Bitten Löfgren. Bitten är ämnesansvarig för musik på skolan och undervisar även på lärarutbildningen. Vi hittade gemensamma intressen och samarbetet resulterade i boken Mattemusik.

Under de senaste fyra åren har vi haft många workshops runt i landet, något som varit väldigt utvecklande.