Animera mera : att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud
Specifikationer
Mediatyp Spiral
Förlag Sveriges Utbildningsradio AB
Utgiven 2002-03-15
Sidantal 80
Språk Svenska
Vikt 297 g
Mått 222 x 212 x 15 mm
ISBN 9789125020001
Titel Animera mera : att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud
Artikelkod 76676
Författare Erling Ericsson
Illustratör Erling Ericsson
Lagerstatus: I lager
248 kr

Animera mera : att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud


Filmer kan kommunicera tankar, känslor och berättelser. Men en elev som vill kunna uttrycka sig med film måste lära sig filmens ”ordförråd” av användbara tekniker och dess grammatik, d.v.s. den logik som underlättar filmberättandet.Animera mera är en bok om filmens språk och en handledning i att göra animerad film. Den riktar sig till lärare och elever på grundskolan och är utformad med hänsyn till skolans läroplan och kursplaner. Boken är uppdelad i tre delar. I den första finns bl.a. en historisk tillbakablick och grundläggande begrepp som ger en utgångspunkt för arbetet med animerad film. Den andra och mest omfattande delen beskriver hur eleverna med hjälp av en enkel teknik och de vuxnas handledning kan utföra filmskapandets fyra moment – skriva manus, göra bilder, animera och lägga ljud. Boken avslutas med ett avsnitt som presenterar alternativa metoder att göra animerad film och inspirerar till fortsatt arbete med filmens språk.

Animera mera är inte någon strikt teknisk manual. Utgångspunkten är i stället det kreativa lärandet och i centrum står hela tiden barnens skaparglädje och fascination inför det magiska ögonblicket då en bild får liv.