Under många år som förskollärare har jag fascinerats av barns olika sätt att lära och utvecklas. Efter vidareutbildning i specialpedagogik och talpedagogik arbetar jag numera som talpedagog i förskolorna i en av Stockholms stadsdelar. Det är ett omväxlande och utmanande jobb där det gäller att utforska de enskilda barnens förutsättningar och lärstilar. - Vad behöver just han eller hon för att komma vidare utifrån sin nivå?


Att arbeta med barnens tal- och språkutveckling känns väldigt viktigt. Det är grundläggande för hela deras utveckling. Jag får många tillfällen att dela barnens glädje när de övervinner en svårighet och upptäcker att de kan lära sig.

 

I lager
244 kr 122 kr

Matte på burk: en arbetsmetod för förskolan

Utförsäljning: 50% rabatt!

Alla som arbetar med barn har sett hur deras ögon börjar lysa när de får öppna locket på en fin burk. Det är utgångspunkten för matteburkarna, en arbetsmetod för förskolan som kombinerar lek och lärande.
I lager
298 kr 89 kr

Ord på burk

Utförsäljning: 70% rabatt!

Barn tycker att det är roligt att leka med språket på olika sätt: som att säga ramsor, gissa gåtor och hitta rim. Genom att ta vara på denna spontana lust kan man redan i förskolan låta dem utveckla sina talanger och vägleda dem mot en ökad språklig medvetenhet.