Att ha barn med är en god sak
Lagerstatus: Download
0 kr

Att ha barn med är en god sak


Utförsäljning: 50% rabatt!

Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet. Av Anne-Li Lindgren.


Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn i skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. l avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig blev redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1930-talet. Studien handlar om innehållet i medierna och om de aktörer som utformade dem. Vilka aktörer ville ha med barn och varför blev barn användbara i striden om skolradions innehåll och utformning? Påverkade detta i sin tur sättet att tilltala barn och hur barn synliggjordes i olika medier under 1930-talet? En viktig fråga i avhandlingen är vilka föreställningar om medborgarskap som förmedlades till barn. De barn som blev välfärdsstatens bärare.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på "ladda ner prov" till vänster.