Barnens röster
0 kr

Barnens röster


Utförsäljning: 50% rabatt!

Program för barn i Sveriges radio och television 1925-1999. Av Ingegerd Rydin.


Barnens röster handlar om programmen for barn i radio och TV under 1900-talet. Redan nar Radiotjänst inledde sin verksamhet 1925 började man att göra särskilda program for barn. Det aret startade exempelvis Barnens brevlåda, som sändes i nästan femtio ar och lär vara ett av världens äldsta program. Barnprogrammen har kommit att bli en självklar del i utbudet. Många menar att de utgör ett kulturarv och att barnprogrammen medverkat till att skapa gemensamma referensramar och minnen hos generationer av barn.

I boken diskuteras också policyfrågor, exempelvis debatter om barnprogrammen och målsättningar. Det övergripande syftet ar att, ur ett längre tidsperspektiv, skildra hur barn har framställts, hur genrer har utvecklats samt att belysa barnprogrammens roll inom barnkulturen och i samhället.

Ingegerd Rydin ar fil.dr. och for närvarande universitetslektor i medier och kommunikation vid Högskolan i Halmstad. Tidigare var hon under många ar forskare vid Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning och därefter under en period verksam vid Tema Barn, Linköpings universitet.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.