Barns väg till trygghet: steg för steg genom förskolan
Specifikationer
Mediatyp Häftad
Förlag Sveriges Utbildningsradio AB
Utgiven 2007-12-31
Sidantal 175
Språk Svenska
Vikt 292 g
Mått 148 x 210 x 14 mm
ISBN 9789125070341
Artikelkod 76624
Författare Bo Sundblad
Författare Tuula Torro
Författare Camilla Lindgren
Författare Anita Erixon
Titel Barns väg till trygghet: steg för steg genom förskolan
Lagerstatus: I lager
232 kr
116 kr

Barns väg till trygghet: steg för steg genom förskolan


Utförsäljning: 50% rabatt!

Att känna trygghet är grunden för barns utveckling. Men hur kan förskolan bli bättre på att se och stödja varje barn?Grunden för barns utveckling är att de känner trygghet – i sin miljö, med sina kamrater och med vuxna i sin närhet. Det är förutsättningen för barnets språkutveckling. Men hur ser vägen dit ut? Hur utvecklas barnen och hur kan förskolan se och stödja varje barn?

RUS (relationsutvecklingsschema) är en observationsmodell som gör det möjligt att följa hur barnen utvecklas steg för steg inom fyra områden: relationen till pedagogerna, tryggheten i miljön, relationerna till andra barn och förmågan att benämna världen (dvs. språkutvecklingen.)

Genom att se var i utvecklingstrappan barnen i gruppen befinner sig, blir det möjligt att anpassa verksamheten efter de behov som finns för tillfället. Att som pedagog se och sätta ord på vad barnen gör, ger tillfälle till många spännande diskussioner i arbetslaget. Ett gemensamt språkbruk skapas och blir en förutsättning för att hitta fram till de metoder som bäst stödjer barnens utveckling.

Till boken hör cd-romskivan RUS – Exempelsamling med filmsekvenser och kommentarer som tydligt illustrerar 18 av de 26 stegen i relationsutvecklingsschemat.

Program:

Barnet och orden – om lek i förskolan »