Besked i kväll
0 kr

Besked i kväll


Utförsäljning: 50% rabatt!

Valprogrammen i svensk radio och TV. Av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson.


»En av de största maktförskjutningarna i samhället under 1900-talet.« Påståendet syftar på journalisternas inträde som politisk aktör. Besked ikväll! handlar om detta dramatiska skifte i svenskt samhällsliv. Med utgångspunkt i valprogrammen i radio och TV diskuteras relationen mellan journalister och politiker ur olika perspektiv: Vad har hänt? Varför har det hänt? Och bör man som medborgare beklaga eller bejaka utvecklingen?

Läsaren av boken får svar på frågor som dessa: Hur har valprogrammen sett ut genom åren? Hur gick det till när journalisterna tog plats på scen? Hur benägna är journalisterna att avbryta politikerna? Klarar journalisterna att leva upp till kraven på opartiskhet? Vilka konsekvenser fick det när journalisterna började fråga ut politikerna? Vilka krav kan man som medborgare ställa på god valinformation? Och hur bör framtidens valprogram vara utformade?

Bokens resultat vilar på ett omfattande material: Historiska dokument från Sveriges Radios arkiv vittnar om interna strategiska diskussioner. Analyser av samtalstonen i partiledarutfrågningarna återspeglar maktförskjutningen mellan journalister och politiker. Systematiska innehållsanalyser avslöjar vilken information som förmedlas i valprogrammen. Och personliga intervjuer ger de ansvariga journalisternas egen syn på sakernas tillstånd.

Professor Peter Esaiasson forskar och undervisar vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Fil. dr Nicklas Håkansson är verksam vid Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet och vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.