Det hörde vi allihop!
0 kr

Det hörde vi allihop!


Utförsäljning: 50% rabatt!

Etermedierna och publiken under 1900-talet. Av Birgitta Höijer.


Det hörde vi allihop! handlar om svenska folkets upplevelser av radio och TV genom tiderna. Boken skildrar männens intresse och kvinnornas mer avvaktande hållning när radion gör sitt intåg i hemmen på 1920- och 1930-talen. Radion blir snart en naturlig del av vardagslivet för alla generationer. Den förmedlar allvar och glädje, skapar högtidsstunder och familjesamlingar under 1940- och 1950-talen.

När televisionen slår igenom i slutet på 1950-talet är det framför den som familjerna samlas på kvällarna, ofta tillsammans med grannar, vänner och bekanta. Bilderna lockar liten och stor. På 1960-talet följer så gott som hela svenska folket Hylands hörna.

Det hörde vi allihop! skildrar allt detta liksom hur lyssnandet och tittandet har förändrats sedan dess. Den bygger främst på människors minnen och berättelser om hur de har mött etermedierna.

Birgitta Höijer är professor vid Oslo Universitet, Institutt for Medier og Kommunikasjon. Tidigare var hon i drygt tjugo år verksam som publikforskare på Sveriges Radio.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.