En svårstyrd skuta
0 kr

En svårstyrd skuta


Företagsledning i det svenska Public service-företaget. Av Sune Tjernström.


Här berättas om företagsledningen i public service-bolaget Sveriges Radio.

 

Ledningens uppgift är bland annat att skaffa resurser, hushålla med dessa och skapa en organisation som klarar förändringar. Dessutom måste man värna företagets självständighet gentemot staten och andra intressen. I denna studie kallas detta för att »försvara sårbara värden« och beskrivs som en huvuduppgift för företagsledningen.

Allt eftersom företaget växte krävdes mera av planering och styrning av verksamheten. Under den snabba expansionen på 1960-talet skapades en organisation som visade sig vara stel och svår att anpassa till de krav på flexibilitet som ställdes senare. 1970-talets stora rationaliseringsprojekt blev dock ett berg som födde en råtta.

Sveriges Radio har emellertid vunnit betydelsefulla segrar, inte minst i kampen mot kommersiella intressen, och företagsledningarna har visat prov på sin förmåga att agera på politikernas villkor. De har efter hand blivit allt mer professionella och har under det senaste decenniet tagit i bruk moderna metoder för kvalitetsstyrning och uppföljning av verksamhetens resultat.

Sune Tjernström har tidigare varit verksam inom Sveriges Radio och var i många år medlem av koncernstyrelsen. Han skildrar således ett förlopp i vilket han själv har deltagit. Han är för närvarande verksam som universitetslektor på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.