Får jag be om en kommentar?
0 kr

Får jag be om en kommentar?


Yttrandefriheten i svensk radio 1925-1960. Av Göran Elgemyr.


Kontroversiella ämnen i svensk radio bannlystes redan vid starten 1925. Programrådet satte stopp för planerade inrikespolitiska krönikor. Radion skulle stå utanför och över alla politiska meningsstrider. Nu gick det inte att hålla dagspolitiken helt och hållet utanför radion. År 1932 kommer den första valdebatten i radio. Stötestenen var kommunisterna. Skulle ett revolutionärt parti få tillgång till mikrofonen?

Valdebatterna och likaså andra debatter i känsliga ämnen var under 1930-talet manusbundna. Det privatägda Radiotjänst var rädd för ett förstatligande. Nyhetsverksamheten sköttes av TT som hade ett hemligt avtal med UD. Under beredskapsåren blev självcensuren mycket stark.

Efter kriget försvann manusbundenheten. Debatten blev friare. En av dem som stod bakom den nya tonen i radio var programmannen Gunnar Helén.

Denna utveckling bröts 1948, Pragkuppens år. Det kalla kriget kastade sin skugga över Radiotjänst. Tidningar och politiska partier krävde att kommunisterna skulle bort från programmen. Och Säpo började övervaka enskilda radiomedarbetare. Yttrandefriheten vidgas sedan 1955 med en stark radiochef vid rodret. Får jag be om en kommentar?- attityden känns nu förlegad. En ny tid har brutit in.

Radiohistorikern Göran Elgemyr skildrar utifrån ett stort källmaterial de olika svängningarna i radions förhållande till kontroversiella ämnen. Han belyser också radions väg mot större oberoende och integritet i förhållande till olika grupper i samhället.

Göran Elgemyr har både som forskare och som radioproducent sedan 1970-talet behandlat den svenska radions historia. Han har suttit i ledningen för Public service-projektet som nu avslutas med denna volym.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.