Fritidshem Vägledning : pedagogiskt förhållningssätt
Specifikationer
Mediatyp Häftad
Utgiven 2011-09-22
Sidantal 140
Språk Svenska
Vikt 230 g
Mått 148 x 209 x 8 mm
ISBN 9789127423114
Titel Fritidshem vägledning : pedagogiskt förhållningssätt
Artikelkod 80951
Förlag Natur och Kultur
Författare Lars Andersson
Lagerstatus: I lager
339 kr

Fritidshem Vägledning : pedagogiskt förhållningssätt


Fritidshemmets inre liv är temat för den här boken. I konkreta exempel får du kunskaper om barns reaktioner, tankar och agerande och vilken betydelse de vuxnas pedagogiska förhållningssätt har i dessa situationer.

Program:Boken är en källa att ösa ur och ett redskap för fördjupning när det gäller utveckling av det egna fritidshemmets pedagogiska inriktning, metoder och resultat. Den ger också stöd och bekräftelse för dig som verksam fritidspedagog eller blivande grundskolelärare med inriktning mot fritidshem.

Boken behandlar fritidshemmets roll i skolan och beskriver hur de båda verksamheterna kan och bör samverka för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen. Den beskriver också vad som utmärker det offensiva fritidshemmet och hur man genom att arbeta med utvecklingsprocesser, reflektion och planering kan stärka både den egna yrkesrollen och arbetslaget.

Författaren belyser utifrån en rad olika exempel betydelsen av ett det finns ett gemensamt pedagogiska förhållningssätt på fritidshemmet. Här ges också konkreta exempel på hur man som pedagog bör möta och bemöta både enskilda barn och barngrupper, och hur man kan skapa förutsättningar och ge stöd och stimulans som leder till utveckling.

UR Program:

Fritids på offensiven »

Friare kan ingen vara »