Från klubbrum till medielabyrint
0 kr

Från klubbrum till medielabyrint


Ungdomsprogram i radio och TV 1925-1993. Av Michael Forsman.


Från klubbrum till medielabyrint följer ungdomsprogrammens etablering och utveckling genom radioprogram som Fönstret, Klubb Fiskartorpet, Tonårsträffen, Tio i Topp, Tvärs, Hemma hos och Metropol. Utbudet sätts också in i ett vidare socialt och kulturellt sammanhang och diskuteras i förhållande till etermediernas föränderliga funktion gentemot publik och samhälle.

Under radions första två decennier var det vanligare med radioföreläsningar om ungdom än program för ungdom, och när man efter kriget öppnade för ungdomligare tongångar skedde det med starkt didaktiska anspråk. Med 1950-talets nya musik- och ungdomskultur ändrades tilltalet, och Melodiradion och P3 etablerade blockprogram och ett formattänkande som är aktuellt än i dag. Ungdoms-TV har verkat lite i skuggan av radion men även där finns många profilerade program, som Vi unga och Drop in och de mer samtida Bullen och Popitopp.

Michael Forsman undervisar och forskar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) och vid Södertörns högskola. Han har varit redaktör för Filmhäftet och har publicerat antologier och en rad artiklar om ungdoms- och populärkultur.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.