Från Vasaloppet till Sportextra
0 kr

Från Vasaloppet till Sportextra


Radiosportens etablering och förgrening 1925-1995. Av Peter Dahlén.


Radiosport är något som många förknippar med spänning, glädje och munviga kommentatorer. Under radions första decennier var Sven Jerring den store folkidolen och den som skapade det svenska sportreferatet. Sedan tog Lennart Hyland över som ledande sportkommentator. Efter Hyland har följt en rad folkkära snabbpratare, av vilka många liksom Jerring och Hyland kommit att verka som programledare inom lätt underhållning.

Trots radiosportens popularitet dröjde det flera decennier innan det inrättades en särskild sportredaktion. Sedan tillkom både söndagseftermiddagarnas Sportextra-sändningar och dagliga sportnyheter. När kommersiella TV- och radiokanaler växte fram lyckades de värva åtskilliga av radiosportens kommentatorer.

Om detta och mycket annat i den svenska radiosportens historia berättas här, från radiostarten och framåt.

Peter Dahlén undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet och har i olika sammanhang skrivit om medier ur ett historiskt och populärkulturellt perspektiv.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.