Gabrielle Ekelund 1

För många år sedan arbetade jag som webbredaktör i den redaktion på UR som gjorde tv-serien Om barn. Serien handlar om föräldraskap från graviditet tills dess att barnen blivit vuxna. Jag tror jag fick jobbet för att jag hade skrivit en hel del om barn och föräldraskap i tidningar som journalist, och för att jag då levde i en familj med många barn - två egna och två bonusbarn. Fast den främsta orsaken tror jag var att redaktionen hade bråttom att få tag i någon och jag av en slump lyckades svara blixtsnabbt på annonsen. Journalisten Annamaria Dahlöf ledde redaktionens arbete, och för mig blev arbetet med Om barn-serien en resa som fullständigt förändrade min syn på barns villkor och vuxnas roll. Ett ord som ständigt återkom i diskussionerna var "barnperspektiv". Det hade jag aldrig hört förut.

Mitt uppdrag var att skriva artiklar som anknöt till reportagen i programmen. Texterna skulle ta ämnet vidare och gärna ge mer fakta på webben än ett tv-program mäktar med utan att tappa tittare. I reportagen togs barnens perspektiv med. En historia kan alltid berättas med olika vinklar. I ett reportage om Rebecka som blev mobbad i förskolan kunde man känna förståelse för pedagogens arbetssituation som gjorde det svårt för henne att upptäcka och arbeta medvetet mot utanförskap, och medkänsla med föräldrarnas ilska och vanmakt. Men den obevekliga kraften i berättelsen kommer först när Rebecka själv svarar så hjärtskärande tydligt och behärskat på frågorna att man förstår att hon inte har någon alls att leka med och att ingen vuxen gjort något för att förändra hennes situation. Barnets perspektiv hjälper oss vuxna att förstå var gränsen för vad som kan accepteras och inte accepteras går. Och det var den insikten som var så förändrande.

Efter arbetet med Om barn, har jag skrivit snart fyra böcker där jag undersökt barnperspektiv. För mig innehåller alla dessa böcker samma berättelse. Jag bara klär den i olika skepnader. För det som hände under produktionen med Om barn-serien var att vi tränade upp ögonen för barns perspektiv. Och när man försöker se världen ur barns perspektiv, vilket man förstås aldrig kan fullt ut, ser världen helt enkelt annorlunda ut. Man hör och ser nya saker. Och det är inte särskilt smickrande för vuxna.

I arbetet med böckerna har jag pratat med forskare och pedagoger, men inte med barnen själva! Det är väl konstigt? Vad beror det på? Det borde man ta reda på!

I lager
238 kr 119 kr

Barnet och leken

Utförsäljning: 50% rabatt!

Leken är en central del för barn i förskolan – det är ett sätt att lära och utvecklas. Hur ska man som pedagog förhålla sig till leken? Boken kan inspirera den som vill veta mer om lek och fundera över svårigheter och möjligheter som finns i relationer mellan vuxna och barn.

Finns även som e-bok

I lager
232 kr 116 kr

Jakten på demokrati i förskolan

Utförsäljning: 50% rabatt!

Alla som arbetar i förskolan vet att barn har rätt att komma till tals. Men hur man skapar förutsättningar för inflytande och delaktighet i praktiken är inte lika självklart. Det här är en bok för dig som vill fundera mer på hur demokrati kan fungera för de yngsta i vårt utbildningsväsende.

Finns även som e-bok

I lager
234 kr 70 kr

Om barn och böcker: samtal kring berättelser

Utförsäljning: 70% rabatt!

Hur för man ett samtal på barns villkor? Ett sätt är att läsa böcker och prata om det man läst. I böckernas värld finns de upplevelser av skräck, oro, sorg, ondska, gemenskap, mod, styrka och glädje som vardagen är så fylld av.

I lager
258 kr 129 kr

Skarpa lägen : om barn i svåra situationer

Utförsäljning: 50% rabatt!

Vad gör man om man misstänker att ett barn i klassen misshandlas hemma? Hur hanterar man mobbning och utanförskap i skolan? När anmäler man sina misstankar till socialtjänsten? Skarpa lägen ger konkret vägledning när det är extra svårt att vara en viktig vuxen i ett barns vardag.