Genom tråd och eter
0 kr

Genom tråd och eter


Framväxten av distributionsnät för radio och TV. Av Nina Wormbs


Genom tråd och eter börjar bland 1920-talets radioamatörer och deras knastrande kristallmottagare och slutar bland 1990-talets politiker och deras beslutsvända inför digital TV; Nina Wormbs beskriver och analyserar hur det svenska rundradionätet - det vill säga nätet för distribution av ljudradio och television - har vuxit fram och förändrats.

Uppgiften att sprida ljud och bild över landet var svår men stimulerande för pionjärerna i Telegrafverket och Radiotjänst, och spänningar dem emellan saknades inte.

Rent tekniskt har distributionsfrågan genom åren lösts på flera olika sätt: AM (mellan- och långvåg), trâdradio, FM, TV, satellit, kabel-TV. Av dessa delsystem är de två förstnämnda avvecklade, medan de övriga står inför nya utmaningar.

Osäkerheten beträffande de digitala radio- och TV-näten är stor. Hur framtidens lyssnare och tittare kommer att reagera inför kraven på inköp av nya mottagare är lika oklart i dag som när man på 1 950-talet gick över från AM till FM.

Nina Wormbs är civilingenjör och doktorand i teknikhistoria vid Kungl. Tekniska Högskolan.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.