I allmänhetens tjänst
0 kr

I allmänhetens tjänst


Faktaprogram i radio och television 1955-1995. Av Ulla B. Abrahamsson.


Folkbildning var en central tanke i radions tidiga historia. Den programpolitik som styrt verksamheten under de senaste årtiondena – den som kallas public service eller radio och tv i allmänhetens tjänst – har bevarat en kärna av kunskapsförmedlande program. Dessa har både i radio och i tv haft en trogen publik, även i konkurrens med kommersiella kanaler.

Vilka programserier har funnits med tidigt och varit med länge? Vilka programidéer har vandrat från radio till tv? Vilka var eldsjälarna som drev utvecklingen framåt? Vilka journalistiska principer har varit vägledande genom åren?

Vi möter i denna bok en rad uppskattade programserier och många folkkära programledare inom fyra områden: program om natur och miljö, om vetenskap och forskning, om konsumentfrågor, om juridik och samlevnad.

Ulla B Abrahamsson är fil.lic. i sociologi och har lång erfarenhet från den avdelning för publik- och programforskning som förr fanns inom SR-koncernen.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.