Innehållet till Retorikbox som PDF
0 kr

Innehållet till Retorikbox som PDF


I UR:s retorikbox har vi samlat övningar som hjälper dig och dina elever att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten. Det här är en möjlighet för dig som inte fick en av de ursprungliga fysiska boxarna att ta hem materialet som PDF.


I UR:s retorikbox har vi samlat övningar som hjälper dig och dina elever att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten. I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat.

Använd innehållet i boxen i alla ämnen och gör det lika naturligt för eleverna att tala om kemilabben som om sitt fritidsintresse. I alla ämnen och i alla grupper har man glädje av att skapa spelregler för lyssnare och talare, ha ett tillåtande klassrumsklimat och kunna ge exempel på olika dispositionsmodeller – något ur innehållet i lärarhandledningen.

Lärarhandledning för pedagoger

Om retorikens historia, partesmodellen och retorikämnets koppling till läroplanen. Många konkreta övningar och frågeställningar för vidare arbete i klassrummet.

Övningar

Åtta sidor fulla med roliga, spännande övningar för klassrummet. Allt från de oförberedda korta övningarna i liten grupp till den förberedda debatten där eleverna får tycka till om angelägna ämnen.

Kopieringsunderlag

Bland annat ämnesförslag, debattämnen och tidningsnotiser – bara att använda direkt.

Aktivitetskort

Ordkort, replikkort och bilder som gör talövningarna lustfyllda.