Kajsa

Kajsa Wahlström har utvecklat sin forskning och sitt arbete på sina förskolor i Gävle till en unik arbetsmetod. Hennes resa från förskola till hela Europa som arbetsfält sätter igång efterlängtad förändring och breddar möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla olika samhällsskikt i samhället.

Med glädje och kreativitet håller Kajsa föreläsningar och utbildningar för företag, kommuner och landsting, skolor, föreningar och universitet. Hon ger svar i tidningen Vi föräldrars frågespalt och arbetar i kommunövergripande jämställdhetsprojekt.

Kajsas handlingsinriktade, positiva och kreativa arbetssätt har spritt sig långt bortom Sveriges gränser. I ALLIES-projektet inom Daphne programmet (EU kommissionen) deltar hon som expert i frågor om våldsförebyggande samarbete mellan skola och föräldrar.

Hennes jämställdhetsarbete har belönats med stipendier och andra utmärkelser, exempelvis: JA - jämställdhetsarbetarnas förening, Dorisstipendiet och Regeringsdelegation för jämställdhets unika pris.

I lager
247 kr 124 kr

Flickor, pojkar och pedagoger: jämställdhetspedagogik i praktiken

Utförsäljning: 50% rabatt!

Genom att medvetet bemöta pojkar och flickor olika, kan deras könsrollsmönster och färdigheter vidgas. Det ger varje barn möjlighet att nu och senare göra val utifrån sin egen inre vilja, istället för andras förväntningar och attityder.