Kampen om monopolet
0 kr

Kampen om monopolet


Sveriges radio och TV under 1900-talet. Av Stig Hadenius.


I Kampen om Monopolet får vi följa radions och televisionens utveckling från introduktionsåren fram till våra dagar. Frågan om vem som skulle ha makten över de nya medierna var omstridd. Många var kritiska mot att ett företag skulle ha ensamrätt och att det skulle finansieras med licenser. Skulle inte privat konkurrens ge bättre och billigare program? IBRA Radio och Radio Nord tillhörde dem som först utmanade radiomonopolet på 1950- och 60-talen.

I Kampen om Monopolet möter vi på nytt många av dem som skapat radio och TV i Sverige – Sven Jerring, Yngve Hugo, Lennart Hyland, Olof Rydbeck, Barbro Svinhufvud, Per-Martin Hamberg, Nils Erik Bæhrendtz och många andra. För första gången får vi en sammanhängande beskrivning av radions och televisionens utveckling från de första pionjäråren fram till dagens situation då en rad svenska och utländska kanaler kämpar om lyssnarnas och tittarnas uppmärksamhet

Stig Hadenius är professor i journalistik och har skrivit en rad böcker om massmedier och modern politik. Han har bl a varit chefredaktör för Västgöta-Demokraten, pressråd vid ambassaden i Washington samt deltagit i ett antal statliga utredningar om våra massmedier.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.