Kampen om utbildningsprogrammen

Skolradion och Utbildningsradion 1925–2003 Av Ingrid Lindell.

I denna studie diskuterar Ingrid Lindell hur utbildningsprogramverksamheten påverkade utvecklingen av välfärdssamhället och vilken roll den spelade som politiskt fenomen. Ett centralt tema är Skolradions och Utbildningsradions dubbla uppgift – att utbilda och att folkbilda – från Radiotjänsts grundande fram till 2000-talets första år. Vidare undersöks hur dels uppdraget, dels synen på utbildningsprogram i etermedierna har förändrats sedan 1920-talet. Några viktiga linjer som följs är var utbildningsprogrammen organisatoriskt ansågs höra hemma och vilka samhällsförändringar som efterlämnade spår i diskussionerna.

Ingrid Lindell är fil dr i historia vid Stockholms universitet. Hon disputerade 1993 på avhandlingen Disciplinering och yrkesutbildning. Reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsreform och är idag verksam som stadssekreterare i Helsingborgs stad.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.

(Tryckt bok går att beställa från Arkiv förlag på www.arkiv.nu eller via bokhandeln.)

Kampen om utbildningsprogrammen Kampen om utbildningsprogrammen
Skolradion och Utbildningsradion 1925–2003 Av Ingrid Lindell.
0 kr