KarinKjellberg2

Jag är i grunden musiklärare och logonom (tal- och kommunikationspedagog) som de senaste tretton åren arbetat som utbildare och handledare i genus- och jämställdhetsfrågor.

Sammantaget har jag arbetat cirka tjugofem år inom fältet förskola/skola och utbildning i olika professioner; som lärare, föreläsare, författare, handledare, projektledare för kompetensutveckling, kvalitetsgranskare, med mera. Jag har erfarenhet av allt från kortföreläsningar och endagsuppdrag till projekt- och utredningsjobb över längre tid.

De olika uppdragsgivarna täcker hela spannet från förskola - högskola runt hela landet. Samt myndigheter och organisationer, exempelvis Skolverket, Skolforum, Lärarförbundet, JämO, UR, Rädda Barnen, RFSU, Kulturrådet, Musikmuseet, GL-utbildning. För att nämna några. Utbildningsväsendets värdegrundsuppdrag utgör avstampet för utbildningsuppdragen, med fokus på mångfald och icke-diskriminering. Detta inbegriper livskunskaps- och demokratifrågor.

Mina utbildningar innehåller alltid mycket tid för samtal och diskussioner oavsett antal deltagare. Det interaktiva inslaget värderar jag som oerhört viktigt i just ämnesområdet genus och jämställdhet.

I lager
189 kr 95 kr

Genusmaskineriet: om tänkandet kring kön

Utförsäljning: 50% rabatt!

Hur tolkar man innebörden av jämställdhetsarbete i förskola och skola? Ja, det beror naturligtvis på vad man tänker om kön och genus. Boken reder ut begreppen och ger förutsättningar för att starta, eller komma vidare, med jämställdhetsarbetet i skolan.