Lär mig att mäta tiden
0 kr

Lär mig att mäta tiden


En genomgång av de lästa dikterna i programmet Dagens Dikt under perioden 1955–1990. Av Lars Hänström.


Sedan 1937 har radioprogrammet Dagens dikt erbjudit sina lyssnare stunder av eftertanke och skönhet, men också bitande kommentarer till aktuella händelser och tröstande ord när samtidens mörker tyckts kompakt.

Länge präglades Dagens dikt av ambitionen att skapa en “profan andakt“. Utsändningarna formades till ett lyrikens kyrkoår. Men vid ingången till 1970-talet förändrades programmet. Dagens dikt internationaliserades, aktualitet och samtidsengagemang blev allt viktigare och årstidsbundenheten fick vika för radions storm av samtidighet.

Lär mig att mäta tiden handlar om ett av Sveriges Radios äldsta program, med fokus på perioden 1955– 89. Boken behandlar frågeställningar om diktens brukssammanhang i radio och ger en utförlig beskrivning av hur repertoar och författarkanon förändrats genom åren. I Dagens dikts årsringar framträder några av de övergripande utvecklingslinjerna i radions uppläsningsverksamhet efter kanalklyvningen. Analysen av detta program blir också en borrkärna genom svensk radiohistoria.

Lars Hänström är doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.