Älskade dinosaurier
Specifikationer
Mediatyp Inbunden
Förlag Sveriges Utbildningsradio AB
Utgiven 2009-03-09
Sidantal 84
Språk Svenska
Vikt 415 g
Mått 194 x 231 x 11 mm
ISBN 9789125090028
Titel Älskade dinosaurier
Serie Runt i naturen
Artikelkod 76665
Formgivare Maria Beskow
Författare Helen Rundgren
Lagerstatus: I lager
259 kr
78 kr

Älskade dinosaurier


Utförsäljning: 70% rabatt!

Här berättas dinosauriernas fascinerande historia ur olika synvinklar och hur man kan arbeta med dinosaurier som tema tillsammans med barn.Älskade dinosaurier riktar sig i första hand till lärare i förskola och det första skolåren och innehåller många tips om hur man kan arbeta med dinosaurier som tema i klassrummet. Bakom det uppenbart fascinerande, som T-rex stora tänder och Diplodocus långa svans, gömmer sig stora vetenskapliga frågor: Jordens geologiska historia och organismvärldens evolution, sten- och bergarter, djursamhällens uppbyggnad, systematik, spridning och förändring av djur- och växtarters utbredning, jordklotets förutsättningar för liv, evolutionsprocesser, vulkanism, istider och kometer. Här finns tydliga kopplingar till modern forskning, vetenskapshistoria och vetenskapsteori.

Älskade dinosaurier är en bok för lärare i förskola och de första skolåren. I tio kapitel berättas dinosauriernas historia ur olika synvinklar. Det sista kapitlet ger konkreta råd och tips om hur man kan arbeta med dinosaurie-tema tillsammans med barnen.

Program:

Älskade dinosaurier »

Historien om Dino »

Drakben och dinosaurier »

Berömda dinosaurier »

Urtida växter »

Hur blir man dinosauriegrävare? »