Medier i blåsväder
0 kr

Medier i blåsväder


Den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker. Av Torsten Thurén.


Ska etermedierna nöja sig med att sakligt och opartiskt spegla den politiska och sociala verkligheten? Eller skall de också stimulera till debatt, kanske till och med provocera? Hur kontroversiellt får ett public service-medium vara? Bör radions och televisionens publik betraktas som undersåtar som skall fostras, kunder vars önskemål skall tillgodoses eller medborgare som skall få beslutsunderlag för sitt ställningstagande? Sådana frågor har debatterats ända sedan Radiotjänst bildades år 1925.

Torsten Thurén, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (J MK) vid Stockholms universitet, studerar i denna bok hur synen på etermediernas roll i den demokratiska processen har förändrats över åren.

Framställningen bygger till stor del på konkreta exempel - från »Lort-Sverige« på 30-talet till nutida invandrar- och minoritetsproblem. Ett särskilt omdebatterat program per decennium har valts ut. Själva programmen analyseras, men också debatten kring dem - i pressen, i debattskrifter, i Radionämnden, i riksdagen - diskuteras.

Boken har inte bara historiskt intresse utan kan också läsas som en fortfarande aktuell studie i public service-mediernas problem och möjligheter.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.