Medier och modernisering
0 kr

Medier och modernisering


En antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring.


Forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering handlar om utbildningsprogrammen i radio och tv. Dessa representerar en viktig aspekt av 1900-talets utveckling, nämligen medie- och utbildningssamhällets framväxt. Välfärdssamällets utveckling och om vandling ger den allmänna ramen för forskningsprogrammet.

Redan 1928 påbörjades utsändningar av skolradio. Språkkurser för vuxna samlade under 1930-talet stora deltagar- och lyssnargruppen Skol-tv-sändningar inleddes 1961. Ett riksdagsbeslut 1964 blev startskottet för en utbyggnad av utbildningen i radio och tv som stod i samklang med utbildningsexpansionen i samhället. Utbildningsradion bildades 1978 och är sedan 1993 ett självständigt licensfinansierat programbolag.

Antologin Medier och modernisering är en första rapportering från forskningsprogrammet. I sjutton artiklar – grupperade under rubrikerna Utbildningsprogrammen som politik, Utbildningsprogrammen och det pedagogiska arbetet samt Utbildningsprogrammens innehåll – tar forskare knutna till projektet upp olika aspekter på ämnet. Tillsammans visar de hur utbildningsprogrammen inte bara speglar omvandlingen av samhället utan också är en väsentlig del av denna omvandling.

Vetenskaplig ledare: Bengt Sandin, Linköpings universitet.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.

(Tryckt bok går att beställa från Arkiv förlag på www.arkiv.nu eller via bokhandeln.)