Muntlig franska via etern
0 kr

Muntlig franska via etern


Radions insatser för praktisk färdighet i ett "elitspråk" 1948-1978. Av Elisabet Hammar.


Muntlig franska via etern ges ut inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringarna av välfärds- och utbildningspolitiken.

Radion har från första början sänt program på främmande språk och så småningom utgjorde språkprogrammen en väsentlig del av det pedagogiska utbudet, både det som var riktat mer direkt till skolorna och det som främst vände sig till vuxen publik. Vilken roll spelade dessa program i samhällets övergripande projekt, efter andra världskriget, att göra hela svenska folket mer språkkunnigt? Vilken roll fick radioundervisningen för språklärarna vars erfarenhet av den muntliga sidan av de främmande språken var begränsad? Vilken betydelse kan radions programutbud ha haft när det gäller att sprida nya attityder till språkkunskaper i samband med grundskolans införande 1962? Hur kan radions speciella metodik, baserad på muntlig förståelse och produktion, ha påverkat den metodik som förespråkades i de metodiska anvisningarna från Skolöverstyrelsen och den som utövades i klassrummen?

Elisabet Hammar är docent vid Linköpings universitet. Hennes forskning har främst gällt språkdidaktikens historia. För närvarande är hon knuten till Riksbanksprojektet Kvinnors brev.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.

(Tryckt bok går att beställa från Arkiv förlag på www.arkiv.nu eller via bokhandeln.)