Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen
0 kr

Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen


Av Ann-Kristin Wallengren och Cecilia Wadensjö. Redaktör Bengt Sandin.


Antologin Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen är skriven inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringen av välfärds- och utbildningspolitiken. Utbildningsprogrammen var viktiga redskap för att kommunicera välfärdssamhällets ideologi och samhällssyn. Samhällssynen förmedlas genom valet av problem och frågeställningar men också genom det sätt medborgarna synliggörs i programmen. I det sammanhanget är förändringen av tilltal och bildspråk viktiga aspekter, vilket uppmärksammas i antologins två studier.

I den första studien i denna antologi Samhällsbyggarnas tv-undervisning. Estetik och ideologi i utbildningsprogram för televisionen ställs frågan om hur ett programs form och estetik är kopplat till samtidens samhällsbild och ideologier. Genom analyser av ett antal samhällskunskapsprogram för skolbarn visar Ann-Kristin Wallengren hur utbildningsprogrammen från 1960-talet och framåt har för ändrats från en relativt auktoritär estetik över mjukisprogram där känslorna står i centrum till fiktiva och berättande former där människor själva ofta får komma till tals.

I antologins andra studie Hos främlingar och grannar i öster – om tilltal och samhällsbilder i några utbildningsprogram granskar Cecilia Wadensjö program i samhällskunskap och historia om grannländerna i öst och visar hur tilltalet förändras, bort från barnet som passiv mottagare av kunskap till den alltmer aktivt väljande och självständigt medskapande lyssnaren. De båda studierna visar hur estetik och tilltal är intimt sammankopplade med bilden av välfärdssamhällets utveckling och förändring.

Redaktör: Professor Bengt Sandin, Linköpings universitet

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.

(Tryckt bok går att beställa från Arkiv förlag på www.arkiv.nu eller via bokhandeln.)