Pedagoger mitt i mångfalden
Specifikationer
Mediatyp Häftad
Förlag Sveriges Utbildningsradio AB
Utgiven 2008-01-30
Sidantal 208
Språk Svenska
Vikt 337 g
Mått 148 x 210 x 15 mm
ISBN 9789125070402
Titel Pedagoger mitt i mångfalden
Artikelkod 76668
Författare Ylva Ellneby
Lagerstatus: I lager
227 kr
114 kr

Pedagoger mitt i mångfalden


Utförsäljning: 50% rabatt!

Vad händer i en vanlig svensk förskola som plötsligt får ta emot så många flyktingbarn att hela verksamheten ställs på ända? Boken ger handfasta metoder till förskolepedagoger som arbetar med barn från andra kulturer, som ofta har svåra upplevelser bakom sig.Vad händer i en vanlig svensk förskola som plötsligt får ta emot så många flyktingbarn att hela verksamheten ställs på ända? För personalen kan det beskrivas som en process, en väg från kris till utveckling. Men det behövs både stöd och utbildning under denna process för att det ska bil ett positivt kulturmöte.

Ylva Ellneby har under tio år arbetat som språk- och specialpedagog i förskolor i Kista-Husby-Akalla. Utifrån dessa erfarenheter beskriver hon konkret och handfast olika metoder att arbeta med barn från andra kulturer, ofta med svåra upplevelser bakom sig och med helt andra referensramar än vi är vana vid.

Pedagoger mitt i mångfalden är en uppdaterad och grundligt reviderad utgåva av När kriget kom till dagis. Ny forskning och nya erfarenheter har tillfogats och de verksamheter som tidigare beskrivits har följts upp för att ytterligare beskriva hur processen har fortlöpt. Utöver det har nya kapitel tillkommit som bland annat beskriver problematiken kring flerspråkighet, språkstörning och adoptivbarnens specifika situation. Kapitlet om språk och flerspråkighet har också utökats med kunskaper om hur olika språk är uppbyggda och hur detta kan påverka barnet när det ska lära sig det svenska språket.

Syftet med boken är att ge dem som ännu inte tagit emot invandrar- eller flyktingbarn på sin förskola en förförståelse av problematiken likväl som att ge kunskap och igenkännande till dem som redan arbetar i ett mångkulturellt område.

Program:

Skarpa lägen: Att leva med krig »

Skarpa lägen: Vägen till svenskan »