Radio- och tv-folket
0 kr

Radio- och tv-folket


Rekryteringen av programmedarbetare till radion och televisionen i Sverige 1925-1995. Av Lars-Åke Engblom.


Vilka har anställts för att producera radio- och Tvprogrammen i Sverige? Hur har urvalet av programmedarbetare skett? Hur har rekryteringen förändrats under årens lopp?

Lars-Åke Engblom berättar i Radio- och TV-folket om hur det gick till när radion och televisionen fick sina första medarbetare, när TV 2 skulle starta, när 100 nya chefer skulle utnämnas på 1970-talet och om andra inslag i rekryteringen till radion och televisionen. Han granskar också några seglivade myter om Sveriges Radios anställningspolitik.

Radio- och TV-folket är den första större studien om tillsättningen av programmedarbetare inom radio och television i Sverige. Den bygger på ett omfattande material av dokument och intervjuer och behandlar hela perioden från radions barndom till 1900-talets slut.

Lars-Åke Engblom är fil. dr och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.