Radion i strama tyglar
0 kr

Radion i strama tyglar


Om Radiotjänsts tillblivelse, teknik och ekonomi 1922–1957. Av Göran Elgemyr


Fram till TV-starten 1956 var det radion som hade den centrala platsen i hemmen. Åren efter andra världskriget brukar betraktas som radions guldålder.

Men i den gyllene fasaden fanns det revor. Radion var i flera decennier en mjölkko för staten. Utvecklingen Hölls samtidigt tillbaka. Ekonomiska åtstramningar kom mycket tidigt. Dubbelprogrammet, det vill säga en andra radiokanal, sköts ständigt på framtiden, likaså ett eget radiohus. På många platser i Sverige var mottagningsförhållandena dåliga.

Mycket av detta har sin förklaring i radions tillkomsthistoria. I Radion i strama tyglar ges för första gången en uttömmande skildring av den utdragna och komplicerade maktkamp som utspelades i radions barndom.

Radioteknikens historia har hittills varit ett outforskat fält. Dit hör till exempel den inflammerade gränsdragningskonflikten mellan telegrafstyrelsen och dåvarande Radiotjänst. Trådradion – distribution av radioprogram via telefonnätet – var också en kontroversiell fråga.

Göran Elgemyr har sedan 1970-talet forskat kring radions historia. Han har också varit redaktör för böcker om radio och TV. Som radioproducent har han gjort flera uppmärksammade program om etermediernas historia.

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.