"Sverige är inte hela världen"
0 kr

"Sverige är inte hela världen"


Utförsäljning: 50% rabatt!

Folkbildning för och om invandrare i utbildningsprogrammen. Av Maija Runcis.


Forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering handlar om utbildningsprogrammen i radio och tv. Dessa representerar en viktig aspekt av 1900 -talets utveckling, nämligen medie- och utbildningssamhällets framväxt. Välfärdssamhällets utveckling och omvandling ger den allmänna ramen för forskningsprogrammet.

En av de centrala frågorna i denna studie gäller etermediernas, främst UR:s, roll som folkbildare för invandrare i Sverige. Folkbildning och utbildning har varit en väsentlig del i den svenska välfärdsmodellen. Men trots att Sverige blev ett invandrarland redan efter andra världskriget dröjde det ända till slutet av 1960 -talet innan invandrarna uppmärksammades i utbildningsprogrammen. 1967 producerade skolradion den första radioserien i folkbildningssyfte som vände sig till både svenskar och invandrare. Främlingsfientlighet och intolerans betraktades i programmen som den enskilde och »enfaldige« svenskens problem, d.v.s. ett individuellt problem som knappast ansågs känneteckna det kollektiva svenska samhället.

Den generella svenska invandrarpolitiken lyftes i stället fram som generös, tolerant och solidarisk. Resultatet blev att »vi« tog hand om »dom« i syfte att nå jämlikhet och rättvisa för alla.

Maija Runcis är historiker vid Stockholms universitet. Hon disputerade 1998 på den uppmärksammade avhandlingen Steriliseringar i folkhemmet. I sin fortsatta forskning »Makt, lojalitet och motstånd« behandlar hon konflikten mellan myndighetsmakten och individen.

Vetenskaplig ledare: Bengt Sandin, Linköpings universitet

Boken kan laddas ner gratis som pdf genom att klicka på knappen "ladda ner prov" till vänster.

(Tryckt bok går att beställa från Arkiv förlag på www.arkiv.nu eller via bokhandeln.)