Ulla Wiklund

Ulla Wiklund är verksam som föreläsare och utvecklingskonsult inom skola och kulturliv.

För Utbildningsradion har hon skrivit två böcker som handlar om kreativitet, skapande, lärande och skolutveckling. Med utgångspunkt i barns och ungas rätt till eget skapande och skolans uppdrag att fördjupa estetiska perspektiv belyser Ulla hur arbetssätt och arbetsformer för skolan och kulturlivet kan mötas och berika varandra.

Med en bred bakgrund inom musiken och skolan har Ulla en unik erfarenhet som kan inspirera och praktiskt visa på hur forskning inom skilda områden har betydelse för vardagsarbetet med barn och unga.

 

I lager
224 kr 112 kr

Den lydiga kreativiteten: om barn, estetik och lärande

Utförsäljning: 50% rabatt!

En bok om barn, musik och skola. Fast egentligen handlar den mest om hur vi lär oss och varför och om hur reflektion, lärande och skapande hänger ihop.