YlvaEllneby

Under hela mitt vuxna liv har jag haft ett stort intresse för barns behov och utveckling och jag fascineras ständigt av ännu outforskade aspekter i deras värld.

Barns behov av lek och rörelse har varit min ledstjärna, liksom barns rätt att få utveckla alla sina förmågor i sin takt, men med det stöd som varje enskilt barn behöver. Böckerna Barns rätt att utvecklas, Om du inte rör mig så dör jag, och Titta vad jag kan handlar om detta. På uppdrag av Svenska Institutet har jag i olika omgångar och alldeles nyligen fått vara med att föra ut dessa tankar till olika länder, kulturer och yrkesgrupper. Utifrån detta tema är jag även en av Barnens Ikeas experter i Sverige och utomlands.

Under en tioårsperiod arbetade jag som tal- och specialpedagog i Kista-Husby-Akalla där jag var med och utvecklade olika arbetsmetoder. Under den tiden skrev jag boken Pedagoger mitt i mångfalden. Jag har även konstruerat ett utvärderings- och stimuleringsmaterial med tillhörande bok som heter Språkresan.

Barn och stress har varit ett stort tema för mig alltsedan år 1999 då jag skrev boken Om barn och stress - och vad vi kan göra åt det. Jag var med och startade den debatten och under åren har jag föreläst mycket i detta ämne. Boken finns nu i pocket och heter då Stressade barn. Den boken, tillsammans med Cyberungar - eller vad barn verkligen behöver, bildar ett bra underlag för diskussioner om hur vi önskar att våra barn ska ha det. Min senaste bok, Må bra i förskolan, ger handfasta råd i ord och bild till hur vi kan sträva efter att skapa en mer stressfri miljö och en vardag med avspända, glada barn och pedagoger.

Samtal och kommunikation är viktiga verktyg i människans vardag. Inte minst viktigt är samtal med barn. Tillsammans med samtalsterapeuten Barbro von Hilgers har jag skrivit böckerna Hör du vad jag säger och Att samtala med barn.

Den glädje musiken ger mig önskar jag att alla skulle få uppleva från barnsben till vuxen ålder. Därför har jag också medverkat i tredagars-kurser där en av målsättningarna varit att alla ska kunna spela 30-40 låtar med 1-5 ackord på ukulele. Mitt teoretiska bidrag har handlat om inlärning och självkänsla. Musikkapitlet i senaste boken Må bra i förskolan ger inspiration till varje pedagog att köpa sig en ukulele och ta med till förskolan. Det är fullt möjligt att lära sig ett eller två ackord tillsammans med barnen.

 

I lager
211 kr 106 kr

Om du inte rör mig så dör jag: den taktila kommunikationens betydelse för barns utveckling

Utförsäljning: 50% rabatt!

En bok om hur viktigt det är med beröring och närhet. Beröring kan betyda skillnad mellan liv och död. Den taktila kommunikationen har också ett direkt samband med barnets förmåga till inlärning. En bok för alla som arbetar inom barnomsorgen och för småbarnsföräldrar.

I lager
227 kr 114 kr

Pedagoger mitt i mångfalden

Utförsäljning: 50% rabatt!

Vad händer i en vanlig svensk förskola som plötsligt får ta emot så många flyktingbarn att hela verksamheten ställs på ända? Boken ger handfasta metoder till förskolepedagoger som arbetar med barn från andra kulturer, som ofta har svåra upplevelser bakom sig.